Dizzjunarju ta' suġġerimenti

Minn Wikizzjunarju
Aqbeż lejn in-navigazzjoni Aqbeż lejn it-tfittxija

Din il-paġna hi Dizzjunarju ta' suġġerimenti f'dan is-sens: Fl-Ingliż hemm ħafna termini, l-iżjed neoloġiżmi u termini tekniċi, li għad m'għandhomx l-ekkwivalenti fil-Malti u hawn nissuġġerixxu xi traduzzjonijiet li jistgħu ikunu utli biex forsi nevitaw l-użu tat-termini bl-Ingliż.

Kulħadd jista' jżid mas-suġġerimenti, imma nitolbu lill-utenti/użaturi li ma jnaqqsux imma jżidu biss, biex dak li jkun jista' jara s-suġġerimenti kollha. L-ordni tas-suġġerimenti ma tfisser xejn.


Werrej

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .


A[immodifika]

 • Addressee: l-indirizzat/indirizzata, destinatarju. [1]
 • Accountant: kontatur, kontabilista, ekkawntint
 • Ageism: etaiżmu, xjuħiżmu, ageiżmu. [2]

B[immodifika]

 • Bailout: salvataġġ. [3]
 • Body language: Lingwaġġ tal-ġisem. [4] [5]
 • Bookmark: werrejja, marketta, markapaġna, fakkarfej. [6] [7]
 • Boutique hotel: Lukanda boutique [8]
 • Business card: kard professjonali, biljett professjonali, biljett personali, biljett. [9] [10]
 • Buzzword: il-kelma fuq fomm kulħadd, il-kelma f'ħalq kulħadd, il-kelma in voga, il-kelmoda, il-kelma moda, il-kelma tal-mument, kelma bażż, il-kelmazz. [11]

C[immodifika]

 • Cat o'nine tails: Sawt b'disa' dnub, frosta b'disa' dnub. [12]
 • Carbon footprint: Impronta tal-karbonju, marka tal-karbonju. [13]
 • Cold sore: Ponta tad-deni [14]
 • Conflict of interest: Kunflitt ta' interess/interessi. [15]
 • Critical mass: Massa kritika.
 • Customer service: Servizz għall-klijenti/kunsumaturi, Servizz klijenti/kunsumaturi [16]
 • Cyberspace: Ċiberspazju [17]
 • Cyber- (prefiss): Ċiber- [18]

D[immodifika]

 • Database: Bażi ta' data, bażi ta' dejta, ġabradati, bank ta' dati, bankadati.

F[immodifika]

G[immodifika]

 • Gene pool: Patrimonju ġenetiku, riżors ġenetiku.
 • Genetic drift: Tkarkir ġenetiku, deriva ġenetika.
 • Graph: Grafiku (pl grafiċi)
 • Graphic: Nom - grafika (pl grafiki), Aġġ. - grafiku/a (pl grafiċi)
 • Graphics: Grafika

H[immodifika]

 • Highly skilled job: Impjieg ta' sengħa/ħila speċjalizzata, impjieg speċjalizzat, impjieg b'ħiliet għolja.
 • House dust mite: Akaru tat-trab, pl. akari tat-trab.
 • House warming: Żanżin id-dar, Żanżin tad-dar. [21]

J[immodifika]

 • Junk mail (elettroniku): Imbarazze, messazzi.
 • Junk mail (karti): Riklamazz, postambarazz, ramaxk.

K[immodifika]

 • Keyhole surgery: Laparoskopija, kirurġija laparoskopika, operazzjoni bil-laparoskopija. [22]

L[immodifika]

 • Light-year (light year, lightyear): Sena dawl [23].
 • Link: Ħolqa.
 • Living wage: Paga biżżejjed għall-ħajja, paga għall-għajxien, paga għal għajxien diċenti, paga diċenti, paga vitali.
 • Living will: Testment għall-kura terminali, testment tal-ħajja, testment għal tmiem il-ħajja, direzzjonijiet f’każ ta’ mard terminali, testment f’każ ta’ mard terminali.
 • Locked-in syndrome: Sindromu tal-maqfulin, sindromu tal-maqfulin fihom infushom, paraliżi totali, sindromu tal-immobbiltà, sindromu tal-maqfulin ġewwa, sindromu tat-taħbis, psewdo-koma, sindromu ta' inkarċerazzjoni, sindromu ta' inkarċerament.
 • Look-alike of X (a celebrity): Wieħed/waħda fula maqsuma ma' X, wieħed/waħda wiċċ X imqaxxar, sosja ta' X.

M[immodifika]

 • Mission Statement: Dikjarazzjoni/Stqarrija ta' Prinċipji, Dikjarazzjoni/Stqarrija tal-Għanijiet, Dikjarazzjoni/Stqarrija tal-Missjoni, Il-Missjoni, L-Iskopijiet Ewlenin. [24]

N[immodifika]

 • Noise pollution: Tniġġis akustiku, Tniġġis tal-ambjent akustiku, Tniġġis mill-istorbju, Tniġġis mill-ħsejjes [25][26][27]
 • Nimbyism: Mhuxwarabibiżmu [28]

O[immodifika]

 • Occupational Therapist: Terapista okkupazzjonali, ergoterapista. [29]
 • Opt-out form: Formola ta' rinunzja, formola ta' rifjut, formola ta' astenzzjoni, formola ta' esklużjoni fakultativa, formola għal min ma jridx jieħu sehem, formola ta' non-parteċipazzjoni. [30][31]
 • Overdose: Droga eċċessiva. [32]

P[immodifika]

 • Pie-chart: Rota tal-istatistika, dijagramma/grafiku rota, dijagramma/grafiku ċirkulari, dijagramma kejk, kejk tal-statistika [33]

R[immodifika]

 • Repetitive stress/strain injury: Korriment minn strapazz repetittiv. Korriment minn strapazz imtenni, Tweġġigħ minn strapazz repetittiv. Tweġġigħ minn strapazz imtenni. Diżordni ta' Trawma Kumulattiva, Disturb ta' Trawma Kumulattiva. [34]
 • Running on the spot: Ġiri fil-post, ġiri fl-istess post. [35]

S[immodifika]

 • Screenshot: Skrinata, Skritratt. [36]
 • Smart casual: Informali pulit, informali imma pulit, informali b'mod pulit, informali/pulit. [37]
 • Speech bubble: Bużżieqa tat-taħdit/diskors/kliem, sħaba tat-taħdit/diskors/kliem. [38]
 • Speech therapist: Logopedista, terapista tat-taħdit [39]
 • Stakeholders: Partijiet interessati. [40]

T[immodifika]

 • Table mat : Tvaljetta.
 • Target group: Grupp fil-mira, grupp ta' riferiment. [41], [42]
 • Teenage pregnancy :Tqala adolexxenti, tqala fl-adoloxxenza. [43]
 • To whom it may concern : Għal kull min hu kompetenti, għal kull min għandu interess leġittimu, għal min hu interessat, lil min tikkonċerna, għal min hu ta' kompetenza. [44] [45] [46] [47]
 • Treasure hunt :Kaċċa għat-teżor, tfittxija għat-teżor, fittiexa. [48], [49],[50]

U[immodifika]

 • Upload Wizard : Assistent għat-tlugħ tal-fajls, Gwida għat-tlugħ tal-fajls, Ħaffief għat-tlugħ tal-fajls, Tlugh tal-fajls iggwidat. [51]

W[immodifika]

 • Whistleblower (whistle-blower jew whistle blower) : Kixxief il-borom. [52] [53]

[54]

 • Wear and tear: Ix-xedd u l-kedd, tkagħbir bl-użu, tgħarriq bl-użu, kedd ta' kuljum. [55] [56]
 • Wild life: Organiżmi salvaġġi, Ħlejjaq salvaġġi, Ħlejjaq tas-salvaġġ, Flora u fawna salvaġġa. [57] [58]